پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

اجرای نمایشی درس مدرسه خرگوش ها کتاب فارسی دوم

 

 

 

ایجاد انگیزه و نمایش همراه با یادگیری باعث می‌شود دانش آموزان توجه بیشتری نشان بدهند و درس را بهتر بفهمند و همین امر باعث بهبود عملکرد دانش آموزان می شود

اهداف درس :

  1. اهمیت بهداشت فردی و چگونگی مراقبت از اندام ها و اعضای بدن
  2. تقویت روحیه مشارکت و همفکری جمعی و تشویق به مشارکت در بحث گروهی
  3. رعایت نظم و ترتیب در کلاس
  4. توجه، دقت و احترام به حرف های دیگران در مشارکت های جمعی
  5. اهمیت یادگیری شناخت محیط اطراف برای حفظ امنیت و سلامتی
  6. تقویت مهارت تفکر و تعقل در دانش آموزان
نظر شما برای “اجرای نمایشی درس مدرسه خرگوش ها کتاب فارسی دوم”