پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش کلمات هم آوا و هم نویسه

 

 

 

واژه سازی درس پرچم :

این کلمات هم از نظر آوایی و هم نوشتاری، یکی هستند اما در جملات معنی، مختلفند.

شیر: شیر خوردنی شیر: حیوان
بار :دفعه بار: وسایل

سیر: نوعی پیازچه سیر: کسی که گرسنه نیست
با توجه به جمله معنی های متفاوتی دارند مثل :
۱.شیر برای رشد مفید است
۲. نباید شیر آب را باز بگذاریم .
۳.شیر سلطان جنگل است.
در همه این جملات کلمه شیر آمده اما با توجه به جمله معنی متفا‌وتی دارد،شیر در جمله اول یعنی شیر خوردنی
شیر در جمله دوم یعنی فلکه آب برای باز کردن و بستن
شیر در جمله سوم یعنی حیوانی به نام شیر
این کلمات هم آوا و هم نویسه می باشند.

 

نظر شما برای “آموزش کلمات هم آوا و هم نویسه”