پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

گالری ویدئو

گالری ویدئو  فعالیت های پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا را به صورت ویدئو منتشر مینماید

  بیاموز و بگو درس دهم هنرمند فارسی دوم دبستان : ما با جملات زمان گذشته آشنا شدیم ، اگر بخواهیم جملاتی بسازیم که هنوز زمان آن نرسیده است یعنی مربوط به آینده می باشد مثل یک ساعت بعد ،فردا ، یک هفته بعد،سال بعد و…بایددرجمله های زمان آینده همراه کلمه آخر کلمه خواه بیاید […]

۱- خبری :حاوی خبر بوده و در آخر آن نقطه(.) می آید ۲- امری:دستوری می باشد ۳- پرسشی :آخر آن علامت سوال(؟) می آید ۴- تعجبی :آخر آن علامت (!) می آید مریم به بازار رفت .جمله ی خبری پنجره را ببند .جمله ی امری به به چه گلی ! جمله ی عاطفی یا پرسشی […]

معرفی عدد هزار و مضارب آن  عدد هزار به ۳ روش یکی یکی ده تا ده تا- صد تاصدتا رسم کردن مکعب هزار  معرفی اسکناس ۱۰۰۰ ریالی و ارزش مالی کاربرد اعداد چهاررقمی  شمارش ۱۰۰۰ تا۱۰۰۰۰  نمایش عدد ۱۰۰۰  تبدیل واحدها و اسکناس ها وسایل مورد نیاز: انواع چینه ها ۳ سانتی و ۱ سانتی […]

    می دانیم که ساعت از چندین جز کوچکتر به نام دقیقه و ثانیه تشکیل شده است وهمچنین کیلومتر از متر و سانتی متر تشکیل شده است یا وزن از تُن ، کیلو گرم و گرم تشکیل شده است. به این واحدها اعداد مرکب گفته می شود پس اعداد مرکب می توانند واحد بزرگی […]

    مبحث حدس و آزمایش فصل اندازه گیری صفحه ۸۱کتاب ریاضی ما در این مسئله یاد می گیریم که مسائل از راه حدس و امتحان کردن حل کنیم .در مسئله گفته شده است که در مزرعه ۴شتر مرغ و گوسفند روی هم وجود دارد یعنی کل حیوانات مزرعه ۴تا می باشد ،اما ما نمی […]

    فصل نهم علوم ششم دبستان در فصل نهم باصورت های مختلف انرژی آشنا شدیم مانند انرژی جنبشی، شیمیایی، الکتریکی، گرمایی، نورانی، صوتی انرژی شیمیایی به دو شکل طبیعی و مصنوعی وجود دارد که انرژی شیمیایی طبیعی به وسیله نور خورشید در گیاهان ذخیره می شود و سپس به انرژی شیمیایی مواد غذایی و […]