پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

امتیازات مدرسه مجازی ایران فردا

دبستان ایران فردا برای سال تحصیلی جدید بسته های آموزشی را فراهم کرده است که دانش آموزان در هر شرایطی به بهترین و موثرترین نحو آموزش دیده و از تجربه جدید خود لذت ببرند.
اگر با اطلاعات کافی به آموزش مجازی نگاه کنیم ، مدرسه مجازی امتیازات زیادی دارد :
بدون اینکه معلم و دانش آموز همدیگر را حضوری ببینند. معلم می تواند به دانش آموز تیز هوش و دیر آموز متناسب با توانایی و استعداد خود آموزش دهد.
در مدرسه مجازی خود کنترلی ، مسئولیت پذیری و سواد کامپیوتری دانش آموز افزایش می یابد.
تدریس سنتی به گفتارو عکس ها محدود است در حالیکه مربیان در آموزش مجازی امکان استفاده از رسانه ها را برای گفتار و نقل موضوع، جذب و در گیر کردن دانش آموزان و ایجاد ارتباط فراهم می کنند.
تهیه مطالب و محتوی الکترونیکی جذابیت دوره را بیشتر می کند و تجربه های جدیدی را به دانش آموزان القا می کند.
دانش آموزان ناخواسته به سوی طیف گسترده تری از یک موضوع می روند و از طریق تکنولوژی با تهیه محتوی الکترونیکی گام های پیشرفت و تکنولوژی را سریع تر طی می کنند.
در آموزش مجازی اتلاف وقت وجود ندارد.چرا که رخدادهای کلاسی وجود ندارد و آموزش آنلاین فشرده تر و مفیدتر از آموزش های سنتی است.
با دسترسی دوباره به مطالب ارائه شده توسط معلم ، دانش آموز می تواند هر قسمتی از محتوی آموزشی را دوباره مرور کند.
معلم تکالیف هر دانش آموز را به تفکیک اعلام می کند و والدین از میزان پیشرفت فرزندشان گزارش دریافت می کنند.
با استفاده از ابزارهای متنوع تر و تهیه محتوی الکترونیکی ، مطالب جذاب تر و موثرتر ارائه می شود.
بنابراین آموزش مجازی در دبستان ایران فردا با زیر ساخت های کلاس های آنلاین مناسب، طرح درس های برنامه ریزی شده و استفاده از ابزارهای مناسب ، یادگیری حداکثری را به همراه دارد.

نظر شما برای “امتیازات مدرسه مجازی ایران فردا”