پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش متناسب با نیاز روز درحقیقت خود مدیریت است

با آموزش نیروهای کار آمد جهت ارتقا سطح آموزش مجازی
آماده سازی زیر ساخت های مجازی
تهیه محتوی الکترونیکی متناسب با اهداف آموزشی
طرح و برنامه های مدون برای سال تحصیلی آینده
طراحی و برنامه ریزی کلاس های فوق برنامه اختیاری موثر از طریق آموزش های مجازی
ارتباط موثر با دانش آموزان از طریق فضاهای مجازی
با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های آموزشی و بکار گیری روش های فعال
تلفیق جریان آموزشی با بازی ، سرگرمی، رقابت های سازنده و مشارکت دادن بچه ها در مراحل یادگیری و. . .
تشکیل کلاس های حضوری کم جمعیت به موازات کلاس های مجازی با رعایت دستور العمل های بهداشتی
پایبندی به سلامت مالی و استفاده بهینه و اثربخش از وجوه دریافتی از اولیا
سال تحصیلی برنامه ریزی شده ای را با پیش بینی تمام موارد احتمالی پیش رو خواهد داشت .

نظر شما برای “آموزش متناسب با نیاز روز درحقیقت خود مدیریت است”