پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

گالری تصاویر سال

جشن چهارشنبه سوری ۱۴۰۲

اردو دی ماه ۱۴۰۲

جشن یلدا ۱۴۰۳-۱۴۰۲

جشن اول مهرماه ۱۴۰۲


فستیوال کف بازی - مرداد ۱۴۰۲
اردوی اتاق فرار مجتمع کوروش -مرداد۱۴۰۲
پایگاه تابستانی پایه اول (تابستان ۱۴۰۲)اردوی فکربازیا (باغ کتاب) -مرداد ۱۴۰۲

 

اردوی هیومن پارک و رویا پارک

اردوی اقیانوس پارک

جشن زمستان برای پیش دبستانی ها

جشن یلدا ۱۴۰۱-۱۴۰۲
جشن روز دانش آموز سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

 

جشن غنچه ها و شکوفه ها ۱۴۰۱-۱۴۰۲
جشن تکلیف دانش آموزان کلاس سوم دبستان ایران فردا
جشن الفبای سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱

 

جشن پایان دوره ابتدایی کلاس ششم
جشن پایان سال پیش دبستانی 
برگزاری اردوی تئاتر کودکان
برگزاری جشن شب یلدا ۱۴۰۰

برگزاری جشن تکلیف پایه سوم در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جشن شب یلدا

 

جشن آب بازی تابستان

 

جشن تکلیف

 

آغاز سال تحصیلی ۹۹-۹۸

 

هفته ی نیروی انتظامی

 

اهدای جایزه به دانش آموزان

 

کلاسهای سال ۹۸