پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

اپلیکیشن اختصاصی مدرسه ایران فردا

سامانه هوشمند ایران فردا به سادگی بین اولیا ، دانش آموزان و معلمان و مسئولین مدرسه ارتباط برقرار می کند . این ارتباط از پیگیری های آموزشی گرفته تا با خبر شدن از رویدادها و اخبار مدرسه و حتی ارسال کارنامه و تکالیف زمان بندی شده‌

امکانات سامانه هوشمند ایران فردا

  • پیام رسانی

محیطی امن و قابل اعتماد جهت ارتباط با اولیا ، معلمان و مسئولین مدرسه

  • آزمون آنلاین

مسئولین سوال های تستی و تشریحی را وارد سیستم می کنند و پس از پاسخ گویی دانش آموزان ، سیستم به صورت هوشمند نتایج را محاسبه و اعلام می کند.

  • گالری

در بخش گالری عکس و فیلم با دانش آموزان و اولیا به اشتراک گذاشته می شود.

  •  مالی

مسئولین مدرسه فاکتورها را ثبت می کنند و اولیا آنها را می بینند و به صورت آنلاین پرداخت می کنند.

  • برنامه هفتگی و مطالعه

برنامه هفتگی دانش آموزان بصورت جدول تعریف و در اپلیکیشن نمایش داده می شود . همچنین معلمان و مشاورین مدرسه می توانند برای تک تک دانش آموزان برنامه مطالعه تعریف کنند .

  • امضای دیجیتال

با این قابلیت مدرسه رضایتنامه های با متن مورد نظر را به اولیا مورد نظر ارسال می کنند. اولیا متن را خوانده و در صورت رضایت آن را با انگشت روی گوشی امضا کنند .

  • موارد انظباطی

در این بخش موارد انظباطی و تشویقی قرارداده می شود . اگر دانش آموز با تاخیر وارد شود همان موقع برای گوشی والدین یک هشدار می رود.

  •  نمودارو نمرات تحصیلی

کنترل کردن مستمر نمرات دانش آموزان توسط والدین یکی از اموری است که در پیشرفت و ساماندهی آموزش فرزندان تاثیر بسزائی دارد..

  • تقویم اجرایی و تکلیف

در این بخش معلمان تکالیف دانش آموزان را بصورت روزانه درج می کنند و اولیا از این قسمت می توانند مشاهده کنند . مخصوصا دانش آموزان ابتدایی که نیاز به رسیدگی بیشتر دارند.