پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش حالت های ماده علوم دوم دبستان

 

 

قسمت اول :

 

قسمت دوم : 

 

بانزدیک شدن به پایان سال تحصیلی دانش آموزان می خواهند جشنی را برگزار کنند آن ها خوراکی های گوناگونی را برای جشن پیشنهاد کردند.به تمام چیزهایی که در اطراف ما است و برای جشن آماده کردند را ماده می گویند.(بشقاب-قاشق-شربت -شیرینی- آب-لیوان …)ماده ها سه حالت دارد جامد مایع گاز و به موادی که شکل معین و ثابتی دارد را جامد می گویند.موادی که شکل معین ندارد و شکل ظرفی که در آن قرار می گیرد را می گیرد مایع می گویند.همه ماده ها جا می گیرند برخی جای بیشتر و برخی جای کمتر مثلا یک حبه قند و سیب هر دو ماده هستند اما سیب بزرگتر است و جای بیشتری می گیرد و قند کوچک است و جای کمتری می گیرد.سرما و گرما باعث می شود که ماده ها حالتشون تغییر کند جامد براثر گرما به مایع تبدیل می شود و مایع بر اثر سرما به جامد تبدیل می شود

 

 

نظر شما برای “آموزش حالت های ماده علوم دوم دبستان”