پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش جمع و تفریق با کمک محور

 

 

آموزش جمع و تفریق با کمک محور ریاضی اول دبستان

دانش آموزان پایه اول ابتدایی در اواخر تم ۱۷ کتاب ریاضی می آموزند که چگونه با کمک محور اعداد (که قبلا با آن آشنا شده اند) عبارت های جمع یا تفریق را پاسخ دهند.

برای آموزش محور اعداد یک محور در حیاط رسم می کنیم و از دانش آموز می خواهیم در بر روی نقطه ی صفر قرار بگیرد.
ابتدا ۳ قدم روی محور رو به جلو برود،سپس می خواهیم تا ۵ قدم جلوتر برود.اکنون از او می پرسیم به اعداد محور نگاه کند و بگوید روی هم چند قدم رو به جلو حرکت کرده است؟
به همین ترتیب تمامی دانش آموزان با قرار گرفتن کنار محور مفهوم جمع یعنی اضافه شدن را بر روی محور تمرین می کنند.در پایان تمرینات دانش آموز می داند که وقتی از جمع صحبت می کنیم که چیزهایی به هم ملحق یا اضافه شوند.

برای یادگیری عملیات تفریق بر روی محور،از دانش آموز می خواهیم تا ابتدای محور روی عدد صفر قرار گرفته و ۵ قدم رو به جلو حرکت کند.سپس از او می خواهیم تا ۲ قدم رو به عقب حرکت کند و با توجه به عدد محور بگوید اکنون کجا قرار گرفته است؟
این کار را با اعداد مختلف با تمام دانش آموزان انجام می دهیم.
در پایان دانش آموزان می آموزند که مفهوم تفریق یعنی کم شدن،برداشتن و رو به عقب حرکت کردن.

در این فیلم دانش آموزان با انجام بازی های آموزشی به صورت غیر مستقیم به خوبی با مفهوم حل کردن عبارات جمع و تفریق بر روی محور آشنا شده و در پایان می توانند با مهارت کافی عبارت های مختلف را با کمک محور پاسخ دهند.

نظر شما برای “آموزش جمع و تفریق با کمک محور”