پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

آموزش جمع و تفریق اعداد سه رقمی به روش فرایندی

 

فصل ششم ریاضی دوم دبستان:مبحث جمع و تفریق اعداد سه رقمی به روش فرایندی .در فصل دوم ریاضی با این روش برای اعداد دورقمی آشنا شدیم و حالا اعداد سه رقمی با روش فرایندی یاد می گیریم ،در جمع فرایندی ابتدا ازسمت چپ شروع می کنیم در این روش اول صدتایی عدد دوم به عدد اول اضافه می شود و سپس حاصل می نویسیم وبعد ده تایی عدد دوم به عدد حاصل جمع قبلی اضافه میشه حالا نوبت یکی ها هست ،یکی های عدد دوم به حاصل حمع قبلی اضافه می شود ،تفریق فرایندی هم همینطور است با این تفاوت که باید کم کنیم پس در روش فرایندی اول صدتایی بعد ده تایی بعد یکی ها مرحله به مرحله انجام می دهیم .

نظر شما برای “آموزش جمع و تفریق اعداد سه رقمی به روش فرایندی”