پیش دبستان و دبستان دخترانه ایران فردا - بهترین دبستان دخترانه منطقه 22 - دبستان دخترانه شهرک گلستان - چیتگر

دپارتمان مهارت های زندگی

از جمله مباحثی که دانش آموزان عزیزمان خواهند آموخت؛

-چگونه میتوانند دوست پیدا کنند.

– ویژگی های دوست خوب چیست؟

-چگونه حل مسئله کنند.

-ارتباط موثر چگونه است ؟

– مهارت نه گفتن را بیاموزند.

لزوم آموزش مهارت های زندگی در کنار خواندن و نوشتن و ریاضیات و علوم و غیره احساس می شود؛ چرا که آموزش این قبیل مهارت ها، افزاینده توانایی های روانی اجتماعی و در نهایت پیشگیری از رفتارهای مخرب و آسیب زننده به فرد و اجتماع است و ارتقای سطح سلامت را به دنبال دارد. شخصی […]